Các dịch vụ kiểm thử của TNI Tech giúp doanh nghiệp tránh được những thiệt hại tiềm ẩn có thể dẫn đến những sự cố, gây ảnh hưởng tới lợi nhuận và khách hàng

DỊCH VỤ CUNG CẤP

Kiểm thử API
Các Tester của chúng tôi đánh giá API dựa trên: thông số kỹ thuật, hiệu suất, xử lý lỗi và bảo mật. Chúng tôi nhắm tới việc giảm chu kỳ phân phối bằng cách sử dụng các phương pháp tốt nhất và các công cụ nguồn mở.

Kiểm tra tự động hóa
Kiểm thử liên tục là thông lệ mà hầu hết các công ty tiên phong trên toàn cầu làm và chúng tôi giúp bạn thúc đẩy hoạt động kinh doanh của mình bằng cách tương tự. Dịch vụ này làm giảm công sức và thời gian cho kiểm thử, đồng thời rút ngắn vòng đời phân phối.

Kiểm thử web/ ứng dụng
Dịch vụ của chúng tôi đảm bảo các ứng dụng web/ điện thoại di động hoạt động trơn tru trên tất cả các trình duyệt và thiết bị. Đầu ra dự kiến là một sản phẩm không có lỗi, tương thích với nhiều trình duyệt và mang lại trải nghiệm tích cực cho người dùng

Kiểm thử thủ công
Chúng tôi cân nhắc mọi thứ để phát hành sản phẩm của doanh nghiệp mà không gặp trở ngại nào. Dịch vụ kiểm thử thủ công bao gồm Acceptance Testing, White Box Testing, Black Box Testing, Unit Testing, System Testing, Integration Testing

QUY TRÌNH

PHÂN TÍCH YÊU CẦU
Chúng tôi xác định yêu cầu kiểm thử và phạm vi công việc

LÊN KẾ HOẠCH KIỂM THỬ
Chúng tôi phát triển chiến lược kiểm thử, lý tưởng hóa nguồn lực, đánh giá rủi ro và lịch trình kiểm thử

CHUẨN BỊ KIỂM THỬ
Trong giai đoạn này, chúng tôi xác định trường hợp kiểm thử và kịch bản thử nghiệm (test case, test scenario), dữ liệu kiểm thử và thiết lập môi trường kiểm thử

THỰC HIỆN KIỂM THỬ
Chúng tôi thực hiện kiểm tra khói, trường hợp kiểm thử và xác minh lỗi

BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM THỬ
Chúng tôi thu thập kết quả kiểm thử và cung cấp bản tóm tắt đánh giá

VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI

Chuyên gia kiểm tra dày dạn kinh nghiệm

Với hiểu biết và kinh nghiệm dày dạn, các chuyên gia của chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ xuất sắc cho người dùng với hơn 100 dự án thành công, bất chấp bất kỳ yêu cầu khó khăn nào.

Tự động hóa-Phương pháp tiếp cận giúp làm tăng tốc độ phân phối

Với tư duy ưu tiên tự động hóa, TNI Tech áp dụng các phương pháp thử nghiệm chức năng và phi chức năng tiên tiến và thực hành DevOps trong thử nghiệm. Điều này cho phép chúng tôi hoàn thành các dự án một cách liền mạch và liên tục.

Độ bao phủ

Chúng tôi đảm bảo phạm vi kiểm tra của toàn bộ quy trình phát triển phần mềm bằng cách kết hợp kiểm tra tự động và kiểm tra thủ công.

QUAN TÂM TỚI DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI ?