TNI Tech giám sát các kênh xã hội của thương hiệu để phản hồi của khách hàng và trò chuyện kỹ thuật số.

CÔNG NGHỆ

TNI Tech quản trị các kênh xã hội của thương hiệu cũng như phản hồi của khách hàng từ các cuộc trò chuyện trên mạng. Doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ này để hiểu những gì khách hàng đang nói về mình và đưa ra những hành động tương ứng. TNI Tech giúp doanh nghiệp thu thập và hiểu các hành vi khác nhau của khách hàng, phân tích dữ liệu và cung cấp thông tin chi tiết để cải thiện dịch vụ khách hàng, R&D, phát triển kinh doanh, tiếp thị và nhiều hoạt động khác.

CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP

Theo dõi thời gian thực, tìm ra các chủ đề thịnh hành

Theo dõi thời gian thực, tìm ra các chủ đề thịnh hành

Học sâu và học sâu vẽ ngữ cảnh để phân tích người dùng đa điểm

Dễ dàng triển khai và nhận thông tin có giá trị từ khách hàng và chuyên gia

CÔNG NGHỆ

Enterprise Knowledge Graph

Deep Learning & Graph Deep Learning

Statistics

Probability Techniques

QUAN TÂM TỚI DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI ?